26 7 / 2014

2014-07-26 „Ūkininko patarėjas“ (ISSN 1392-2769) 7 psl. apie tai, kas labiausiai stabdo kooperacijos plėtrą, tarp kitų klausinėja turto vertinimo ekspertą Kęstutį Kristinaitį.

28 6 / 2014

2014-06-28 „Ūkininko patarėjas“ (ISSN 1392-2769) 73 nr. 4 ir 5 psl. Stasys Jokūbaitis kalbina esantį ir buvusius žemės ūkio ministrus apie žemės ūkio strategiją, politikos kaitą ir Europos sąjungos septynmečio planą. Turto vertinimo ekspertas Kęstutis Kristinaitis:


 Svarbu apginti savo pozicijas Europos Sąjungoje, o tai per dešimt metų mums nelabai pavyko, nes neturėjome aiškios žemės ūkio strategijos. Ji būtina ir dabar, kai pasaulyje vyksta daugybė pokyčių. Žemdirbiai turi žinoti, kurlink plėtoti savo ūkius.

2014-06-28 „Ūkininko patarėjas“ (ISSN 1392-2769) 73 nr. 4 ir 5 psl. Stasys Jokūbaitis kalbina esantį ir buvusius žemės ūkio ministrus apie žemės ūkio strategiją, politikos kaitą ir Europos sąjungos septynmečio planą. Turto vertinimo ekspertas Kęstutis Kristinaitis:

Svarbu apginti savo pozicijas Europos Sąjungoje, o tai per dešimt metų mums nelabai pavyko, nes neturėjome aiškios žemės ūkio strategijos. Ji būtina ir dabar, kai pasaulyje vyksta daugybė pokyčių. Žemdirbiai turi žinoti, kurlink plėtoti savo ūkius.

12 6 / 2014

2014-06-12 „Lietuvos žinios“ (ISSN 1822-1637) 10 psl. Gintaras Mikšiūnas: „Nekrologas mirusiai žemės rinkai“ cituojamas kadastrinių matavimų korporacijos „Matininkai“ prezidentas, turto vertintojas Kęstutis Kristinaitis:


 Ekspertiniais rinkos aktyvumo vertinimais palyginę praėjusių metų vidutinį žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimą su šių metų pirmojo pusmečio rezultatais, matysime apie 30 procentų skirtumą. Tačiau tokiame vertinime objektyvumo nedaug. Mat pernai nemažai sklypų pardavė valstybė. Sunku pasa­kyti, kiek toje statistikoje sudarė valstybinės žemės pardavimas, o kiek kiti sandoriai. Taip pat reikėtų įver­tinti, kaip iš tikrųjų žmones paveikė šių metų gegužės 1-osios laukimas, nes daug kas tikėjosi, jog lei­dus žemę parduoti užsieniečiams kainos padidės. Galbūt kai kas dėl šios ar kitų priežasčių tiesiog nesiry­žo savo žemės parduoti laukdami kažko.
 
 Kartais sunku net suvokti, kodėl žmonės taip elgiasi, nors rinkoje dirbantys specialistai sako, jog taip elg­tis neracionalu bei ekonomiškai nepagrįsta. Įtakos rinkai gali turėti, pavyzdžiui, ir BVP augimas, ir įvykiai Rusijoje bei Ukrainoje. Juk BVP kilimas irgi yra lūkestis. Gerėjančios žmonių pajamos - tai pat lūkestis.
 
 Jeigu rinkoje ilgesnį laiką vyraus panašios tendencijos, gali prasidėti to­lesnis likvidacinės vertės mažėjimas, o tai reiškia, kad ūkininkai galės mažiau pasiskolinti iš bankų.

2014-06-12 „Lietuvos žinios“ (ISSN 1822-1637) 10 psl. Gintaras Mikšiūnas: „Nekrologas mirusiai žemės rinkai“ cituojamas kadastrinių matavimų korporacijos „Matininkai“ prezidentas, turto vertintojas Kęstutis Kristinaitis:

Ekspertiniais rinkos aktyvumo vertinimais palyginę praėjusių metų vidutinį žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimą su šių metų pirmojo pusmečio rezultatais, matysime apie 30 procentų skirtumą. Tačiau tokiame vertinime objektyvumo nedaug. Mat pernai nemažai sklypų pardavė valstybė. Sunku pasa­kyti, kiek toje statistikoje sudarė valstybinės žemės pardavimas, o kiek kiti sandoriai. Taip pat reikėtų įver­tinti, kaip iš tikrųjų žmones paveikė šių metų gegužės 1-osios laukimas, nes daug kas tikėjosi, jog lei­dus žemę parduoti užsieniečiams kainos padidės. Galbūt kai kas dėl šios ar kitų priežasčių tiesiog nesiry­žo savo žemės parduoti laukdami kažko.

Kartais sunku net suvokti, kodėl žmonės taip elgiasi, nors rinkoje dirbantys specialistai sako, jog taip elg­tis neracionalu bei ekonomiškai nepagrįsta. Įtakos rinkai gali turėti, pavyzdžiui, ir BVP augimas, ir įvykiai Rusijoje bei Ukrainoje. Juk BVP kilimas irgi yra lūkestis. Gerėjančios žmonių pajamos - tai pat lūkestis.

Jeigu rinkoje ilgesnį laiką vyraus panašios tendencijos, gali prasidėti to­lesnis likvidacinės vertės mažėjimas, o tai reiškia, kad ūkininkai galės mažiau pasiskolinti iš bankų.

08 6 / 2014

2014-06-08 Lrytas.lt Audrė Srėbalienė aprašo atvejį, kai matininkų įmonė „Altiplanas“ per teismą grąžino pinigus už netinkamai suformuotą pardavimui skirtą žemės sklypą užsakovei Nadieždai Gaigal, kuri nesusitarė su kitais sklypo bendraturčiais. Kadastrinių matavimų korporacijos „Matininkai“ prezidentas Kęstutis Kristinaitis:


 Jei matininkas atsižvelgia į teisės aktus, bet ne į užsakovo norus, tuomet pastarasis pyksta, kad blogai, ir reikalauja grąžinti sumokėtus pinigus.


Matininkai savo parengtą sklypo kadastrinę bylą turi registruoti valstybės „Registrų centre“, dar suderinti su Nacionaline žemės tarnyba (jei sklypas ribojasi su valstybiniais plotais), todėl turi atsižvelgti ne tik į užsakovo pageidavimą, bet ir į teritorijų planavimo dokumentus, kitus teisės aktus.

2014-06-08 Lrytas.lt Audrė Srėbalienė aprašo atvejį, kai matininkų įmonė „Altiplanas“ per teismą grąžino pinigus už netinkamai suformuotą pardavimui skirtą žemės sklypą užsakovei Nadieždai Gaigal, kuri nesusitarė su kitais sklypo bendraturčiais. Kadastrinių matavimų korporacijos „Matininkai“ prezidentas Kęstutis Kristinaitis:

Jei matininkas atsižvelgia į teisės aktus, bet ne į užsakovo norus, tuomet pastarasis pyksta, kad blogai, ir reikalauja grąžinti sumokėtus pinigus.

Matininkai savo parengtą sklypo kadastrinę bylą turi registruoti valstybės „Registrų centre“, dar suderinti su Nacionaline žemės tarnyba (jei sklypas ribojasi su valstybiniais plotais), todėl turi atsižvelgti ne tik į užsakovo pageidavimą, bet ir į teritorijų planavimo dokumentus, kitus teisės aktus.

06 6 / 2014

2014-06-06 žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos sumanymu pasirašyta sutartis ir įsteigtas žemės ūkio ministrų klubas. Klubas kaip visuomeninė organizacija patarinės tuo metu einančiam pareigas ministrui opiais žemės ūkio politikos klausimais. Sutarta, kad klubas rinksis kas pusmetį. Klubo pirmininku dvejiems metams išrinktas Edvardas Makelis. Tai Žemės ūkio ministerijos pranešimas.

2014-06-06 žemės ūkio ministro prof. Vigilijaus Juknos sumanymu pasirašyta sutartis ir įsteigtas žemės ūkio ministrų klubas. Klubas kaip visuomeninė organizacija patarinės tuo metu einančiam pareigas ministrui opiais žemės ūkio politikos klausimais. Sutarta, kad klubas rinksis kas pusmetį. Klubo pirmininku dvejiems metams išrinktas Edvardas Makelis. Tai Žemės ūkio ministerijos pranešimas.

05 6 / 2014

2014-06-05 „Ūkininko patarėjas“ (ISSN 1392-2769) 2 psl. turto vertinimo korporacijos „Matininkai“ prezidentas K. Kristinaitis ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesorius dr. I. Vėgėlė komentuoja Žemės ūkio ministerijos siūlymą be apribojimų leisti įsigyti ne 10 ha, kaip dabar, o tik 5 ha žemės.

(Source: ukininkopatarejas.lt)

23 5 / 2014

2014-05-23 LRT TV „Panoramoje“ turto vertinimo ekspertas Kęstutis Kristinaitis apie išaugusią nekilnojamojo turto prekybą bankų paskolomis dėl artėjančio euro įvedimo (nuo 23’ 50” iki 26’ 10”).

2014-05-23 LRT TV „Panoramoje“ turto vertinimo ekspertas Kęstutis Kristinaitis apie išaugusią nekilnojamojo turto prekybą bankų paskolomis dėl artėjančio euro įvedimo (nuo 23’ 50” iki 26’ 10”).

15 5 / 2014

2014-05-15 Lietuvos žemės ūkio ministras prof. Virgilijus Jukna susikvietė į ministeriją buvusius žemės ūkio ministrus ir pasiūlė jiems steigti visuomeninę organizaciją patarinėti tuo metu einančiam pareigas ministrui. Vytautas Knašys, Rimvydas Survila, Kazys Starkevičius, Edvardas Makelis, Kęstutis Kristinaitis ir Jeronimas Kraujelis padėkojo ir visi sutiko, pažadėjo pakviesti ir tądien dėl ligos neatvykusius Vytautą Einorį bei Kaziemirą Prunskienę. Tai Žemės ūkio ministerijos pranešimas žiniasklaidai.

2014-05-15 Lietuvos žemės ūkio ministras prof. Virgilijus Jukna susikvietė į ministeriją buvusius žemės ūkio ministrus ir pasiūlė jiems steigti visuomeninę organizaciją patarinėti tuo metu einančiam pareigas ministrui. Vytautas Knašys, Rimvydas Survila, Kazys Starkevičius, Edvardas Makelis, Kęstutis Kristinaitis ir Jeronimas Kraujelis padėkojo ir visi sutiko, pažadėjo pakviesti ir tądien dėl ligos neatvykusius Vytautą Einorį bei Kaziemirą Prunskienę. Tai Žemės ūkio ministerijos pranešimas žiniasklaidai.

15 5 / 2014

2014-05-15 „Verslo žinios“ (ISSN 1392-2807) 12 psl. Inga Razmaitė: RC žaidimas „Pirk drambliuką!“ — apie tai, kad jau metus laiko valstybės „Registrų centras“ neišduoda mūsų duomenų nė už pinigus. Finansų ministerijos organizuotame susitikime Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos valdybos pirmininkas Kęstutis Kristinaitis sakė:


 Penkiasdešimties sandorių užtenka nebent tada, kai perkamas butas Vilniuje. Kaimiškose vietovėse sandorių nepasitaiko trejus metus iš eilės, o „Registrų centro“ teikiami duomenys neapima net metų, todėl nėra prasmės teikti užklausas ir už jas mokėti. Bet kuriame rajoniniame mieste, išskyrus tris didžiuosius miestus, sudėtinga rasti lyginamuosius sandorius.


Pyksta ir rinkos prižiūrėtojai. Turto vertinimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos direktorė Lina Lizūnaitė:


 Mūsų tarnyba ne kartą tiek raštu, tiek žodžiu kreipėsi į RC siekdama išspręsti šį klausimą. Finansų ministerijos nuomone, rinkos sandorių duomenys yra svarbūs tiek turto vertintojams, tiek jų veiklos valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.


Finansų ministerijos Įstaigų veiklos priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja Lina Frejutė:


 Rinkos duomenų bei analitinių programų kūrimas RC serveriuose apsunkina vertintojų veiklos priežiūrą, nes kiekvienas gali naudoti skirtingos imties duomenis. Didėja šios veiklos administracinė našta. Finansų ministerija ne kartą atkreipė dėmesį, jog, siekiant užtikrinti pakankamą turto vertintojų sukuriamo produkto kokybę ir patikimumą, būtina naudoti vienodus, objektyvius, teisiškai pagrįstus duomenų šaltinius ir duomenis.


Finansų viceministras Vytautas Galvonas:


 Padėtis visiškai nenormali. „Registrų centras“ vienašališkai nutraukė informacijos teikimą, savo nuožiūra sukūrė paslaugas, kurios netenkina rinkos poreikių, o vietoj argumentų girdime vaikiškus atsikalbinėjimus. Į mūsų prašymus nereaguoja nei RC, nei Teisingumo ministerija – valstybė valstybėje! Taip negali būti.

2014-05-15 „Verslo žinios“ (ISSN 1392-2807) 12 psl. Inga Razmaitė: RC žaidimas „Pirk drambliuką!“ — apie tai, kad jau metus laiko valstybės „Registrų centras“ neišduoda mūsų duomenų nė už pinigus. Finansų ministerijos organizuotame susitikime Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos valdybos pirmininkas Kęstutis Kristinaitis sakė:

Penkiasdešimties sandorių užtenka nebent tada, kai perkamas butas Vilniuje. Kaimiškose vietovėse sandorių nepasitaiko trejus metus iš eilės, o „Registrų centro“ teikiami duomenys neapima net metų, todėl nėra prasmės teikti užklausas ir už jas mokėti. Bet kuriame rajoniniame mieste, išskyrus tris didžiuosius miestus, sudėtinga rasti lyginamuosius sandorius.

Pyksta ir rinkos prižiūrėtojai. Turto vertinimo priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos direktorė Lina Lizūnaitė:

Mūsų tarnyba ne kartą tiek raštu, tiek žodžiu kreipėsi į RC siekdama išspręsti šį klausimą. Finansų ministerijos nuomone, rinkos sandorių duomenys yra svarbūs tiek turto vertintojams, tiek jų veiklos valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

Finansų ministerijos Įstaigų veiklos priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja Lina Frejutė:

Rinkos duomenų bei analitinių programų kūrimas RC serveriuose apsunkina vertintojų veiklos priežiūrą, nes kiekvienas gali naudoti skirtingos imties duomenis. Didėja šios veiklos administracinė našta. Finansų ministerija ne kartą atkreipė dėmesį, jog, siekiant užtikrinti pakankamą turto vertintojų sukuriamo produkto kokybę ir patikimumą, būtina naudoti vienodus, objektyvius, teisiškai pagrįstus duomenų šaltinius ir duomenis.

Finansų viceministras Vytautas Galvonas:

Padėtis visiškai nenormali. „Registrų centras“ vienašališkai nutraukė informacijos teikimą, savo nuožiūra sukūrė paslaugas, kurios netenkina rinkos poreikių, o vietoj argumentų girdime vaikiškus atsikalbinėjimus. Į mūsų prašymus nereaguoja nei RC, nei Teisingumo ministerija – valstybė valstybėje! Taip negali būti.

07 5 / 2014

2014-05-07 21:15-21:45 LRT televizijos „Dėmesio centre“ apie nekonstituciniais „saugikliais“ suvaržytą žemės rinką Edmundui Jakilaičiui Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Eugenijus Gentvilas ir buvęs Žemės ūkio ministras, turto vertinimo ekspertas Kęstutis Kristinaitis.

2014-05-07 21:15-21:45 LRT televizijosDėmesio centre“ apie nekonstituciniais „saugikliais“ suvaržytą žemės rinką Edmundui Jakilaičiui Seimo Kaimo reikalų komiteto narys Eugenijus Gentvilas ir buvęs Žemės ūkio ministras, turto vertinimo ekspertas Kęstutis Kristinaitis.

07 5 / 2014

2014-05-07 „Verslo žinios“ (ISSN 1392-2807) 7 psl. Arūnas Milašius cituoja buvusį žemės ūkio ministrą, dabar prityrusį turto vertintoją, kadastrinių matavimų korporacijos „Matininkai“ prezidentą Kęstutį Kristinaitį:


 „Saugikliai“ priimti neva baiminantis užsieniečių — kurie iki „saugiklių“ įteisinimo, mano žiniomis, tebuvo nusipirkę beveik 900 ha žemės. O dabar į įstatymų spąstus ir suvaržymus pateko apie milijonas Lietuvos žmonių, turinčių žemės arba norinčių jos nusipirkti.
 
 Antai kyla sunkumų, ieškant tik sodybų, kadangi jos buvo formuojamos kaip žemės ūkio paskirties sklypai. Istoriškai daugumos kaimo sodybų pastatai ir sklypai „atskirti“, įforminti skirtingais dokumentais.
 
 Tokia tvarka naudinga tik visą informaciją tvarkantiems biurokratams: jiems paliktos galimybės uždarbiauti taip griežtai suvaržytoje rinkoje. Be to, ši tvarka užtikrins papildomų pajamų kelioms valstybės įstaigoms, kurios ims pinigus už duomenų rinkimą bei pateikimą, registruotų laiškų ir užklausų siuntimą, jų apdorojimą.


Nuo gegužės 1 dienos paleidus tarptautinę prekybą Lietuvos žeme, jos ribojimų „saugikliai“ smogė miestiečiams, kurie norėtų imtis verslo kaime, kaimo turizmo verslui, sodybų pirkėjams bei pardavėjams.2014-05-07 „Verslo žiniose“ (ISSN 1392-2807) 6 psl. „Saugojo nuo grėblio, bet pamovė ant dalgio“ kadastrinių matavimų ekspertas Kęstutis Kristinaitis atsakinėja Arūnui Milašiui: „Saugikliai per savaitę apkarto ir ūkininkams, ir rinkai, ir premjerui“.

2014-05-07 „Verslo žinios“ (ISSN 1392-2807) 7 psl. Arūnas Milašius cituoja buvusį žemės ūkio ministrą, dabar prityrusį turto vertintoją, kadastrinių matavimų korporacijos „Matininkai“ prezidentą Kęstutį Kristinaitį:

„Saugikliai“ priimti neva baiminantis užsieniečių — kurie iki „saugiklių“ įteisinimo, mano žiniomis, tebuvo nusipirkę beveik 900 ha žemės. O dabar į įstatymų spąstus ir suvaržymus pateko apie milijonas Lietuvos žmonių, turinčių žemės arba norinčių jos nusipirkti.

Antai kyla sunkumų, ieškant tik sodybų, kadangi jos buvo formuojamos kaip žemės ūkio paskirties sklypai. Istoriškai daugumos kaimo sodybų pastatai ir sklypai „atskirti“, įforminti skirtingais dokumentais.

Tokia tvarka naudinga tik visą informaciją tvarkantiems biurokratams: jiems paliktos galimybės uždarbiauti taip griežtai suvaržytoje rinkoje. Be to, ši tvarka užtikrins papildomų pajamų kelioms valstybės įstaigoms, kurios ims pinigus už duomenų rinkimą bei pateikimą, registruotų laiškų ir užklausų siuntimą, jų apdorojimą.

Nuo gegužės 1 dienos paleidus tarptautinę prekybą Lietuvos žeme, jos ribojimų „saugikliai“ smogė miestiečiams, kurie norėtų imtis verslo kaime, kaimo turizmo verslui, sodybų pirkėjams bei pardavėjams.

Prityręs turto vertintojas K.Kristinaitis

2014-05-07 „Verslo žiniose“ (ISSN 1392-2807) 6 psl. „Saugojo nuo grėblio, bet pamovė ant dalgio“ kadastrinių matavimų ekspertas Kęstutis Kristinaitis atsakinėja Arūnui Milašiui: „Saugikliai per savaitę apkarto ir ūkininkams, ir rinkai, ir premjerui“.

28 4 / 2014

2014-04-28 „Lietuvos ryte“ (ISSN 1392-2351) Audrės Srėbalienės pokalbis „Norint parduoti žemę, teks spręsti šaradas“ (ir 36 atsiliepimai) su turto vertinimo ekspertais apie pokyčius rinkoje, balandžio 24 dieną Seimui priėmus tarptautinės prekybos Lietuvos žeme suvaržymo „saugiklių“ įstatymą. Turto vertintojas Kęstutis Kristinaitis:


 Jei žmogus nori parduoti žemę, jam tenka atsižvelgti į daugybę teisės aktų reikalavimų. Vienas jų - kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą. Ji turi sustatyti pirkėjų eilę, kurioje pirmumas tenka bendraturčiui, po to – kaimynui, ūkininkaujančiam toje vietovėje ir kurio sklypas ribojasi su ketinamu parduoti. Be žemės tarnybos leidimo neįmanoma parduoti nė kiek žemės, nei hektaro, nei kelių arų.


Tad gal paprasčiau pasikeisti žemės paskirtį?


 Paskirties keitimas – sudėtingas ir brangus procesas. Tad tikrai ne visais atvejais naudinga ją būtų keisti. Be to, žemės paskirtis turi atitikti ir pagrindinius teritorijų planavimo dokumentus – savivaldybės teritorijos bendrąjį planą. Tikėtina, kad tam tikrais atvejais žmonės bandys gudrauti, keisti tą paskirtį, ypač, kai jų ūkininkauti skirta žemė yra geroje rekreacinėje vietovėje.


Kristinaitis užsiminė, kad žemės reforma sukėlė ir daugybę keblumų:


 Pavyzdžiui, atkuriant nuosavybę, žemė savininkui buvo grąžinta po pastatais, apiforminta kaip žemės ūkio paskirties žemė, o kad dar turi būti ir namų valda, tai – nenumatyta. Daug situacijų, kai žemės ūkio paskirties žemė yra patekusi į miškų valdas. Tad žmonėms, norintiems parduoti žemę, pilna ir kitokių kliūčių. Ir ta painiava taip greitai nesibaigs.


Be to, pardavėjai turėtų įvertinti, kad, pakeitus sklypo paskirtį kita, tinkama statybai, dėl to gali išaugti ir žemės mokestis.

2014-04-28 „Lietuvos ryte“ (ISSN 1392-2351) Audrės Srėbalienės pokalbis „Norint parduoti žemę, teks spręsti šaradas“ (ir 36 atsiliepimai) su turto vertinimo ekspertais apie pokyčius rinkoje, balandžio 24 dieną Seimui priėmus tarptautinės prekybos Lietuvos žeme suvaržymo „saugiklių“ įstatymą. Turto vertintojas Kęstutis Kristinaitis:

Jei žmogus nori parduoti žemę, jam tenka atsižvelgti į daugybę teisės aktų reikalavimų. Vienas jų - kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą. Ji turi sustatyti pirkėjų eilę, kurioje pirmumas tenka bendraturčiui, po to – kaimynui, ūkininkaujančiam toje vietovėje ir kurio sklypas ribojasi su ketinamu parduoti. Be žemės tarnybos leidimo neįmanoma parduoti nė kiek žemės, nei hektaro, nei kelių arų.

Tad gal paprasčiau pasikeisti žemės paskirtį?

Paskirties keitimas – sudėtingas ir brangus procesas. Tad tikrai ne visais atvejais naudinga ją būtų keisti. Be to, žemės paskirtis turi atitikti ir pagrindinius teritorijų planavimo dokumentus – savivaldybės teritorijos bendrąjį planą. Tikėtina, kad tam tikrais atvejais žmonės bandys gudrauti, keisti tą paskirtį, ypač, kai jų ūkininkauti skirta žemė yra geroje rekreacinėje vietovėje.

Kristinaitis užsiminė, kad žemės reforma sukėlė ir daugybę keblumų:

Pavyzdžiui, atkuriant nuosavybę, žemė savininkui buvo grąžinta po pastatais, apiforminta kaip žemės ūkio paskirties žemė, o kad dar turi būti ir namų valda, tai – nenumatyta. Daug situacijų, kai žemės ūkio paskirties žemė yra patekusi į miškų valdas. Tad žmonėms, norintiems parduoti žemę, pilna ir kitokių kliūčių. Ir ta painiava taip greitai nesibaigs.

Be to, pardavėjai turėtų įvertinti, kad, pakeitus sklypo paskirtį kita, tinkama statybai, dėl to gali išaugti ir žemės mokestis.

25 4 / 2014

2014-04-25 „Lietuvos rytas“ (ISSN 1392-2351) 1 ir 4 psl. „Saugiklių džiunglėse – spąstai ir čiabuviams“: vakar Seimas priėmė antikonstitu­cinio Lietuvos žemės pardavimo užsieniečiams antikonstitucinių nuosavy­bės ribojimo „saugiklių“ įstatymą. Už jį balsavo 78 seimūnai, 7 prieš, 5 susilaikė. Seimas atmetė (33 prieš, 7 už, 33 susilaikė) ir pasiūlymą sulaikyti žemės pardavimą, kol nebaigtas žemės nuosavybės atstatymas po Tarybinės okupacijos. Įstatymo projektas nepradėti žemės pardavinėjimo užsienie­čiams iki referendumo nė nesvarstytas — neįtrauktas į dienotvarkę. Seimas atmetė ir sąlygą užsienio pirkėjui mokėti lietuvių kalbą, būti kuo nors susijusiam su Lietuva ir vietos bendruomene, nebūti Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės priešu. Kadastrinių matavimų ir turto vertinimo korporacijos „Matininkai“ prezidentas Kęstutis Kristinaitis:


 Paradoksali situacija. Šiemet nuo sausio 1-osios įsigaliojo įstatymas, kuris supančiojo savininkus, norinčius parduoti žemės ūkio paskirties žemę. O šiandien įstatymas suvaržė ir žemės norinčius įsigyti pirkėjus. Nesimato tik užtvarų nuo „blogiukų“ užsieniečių — visi tie „saugikliai“ skirti būtent Lietuvos piliečiams.


Valstybės Registrų centro 2014 m. sausio duomenimis Lietuvoje užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys valdė 874 hektarus įvairios paskirties žemės, iš jų žemės ūkio paskirties tik 323 hektarus, kurie yra išdalinti į 75 sklypus.

2014-04-25 „Lietuvos rytas“ (ISSN 1392-2351) 1 ir 4 psl. „Saugiklių džiunglėse – spąstai ir čiabuviams“: vakar Seimas priėmė antikonstitu­cinio Lietuvos žemės pardavimo užsieniečiams antikonstitucinių nuosavy­bės ribojimo „saugiklių“ įstatymą. Už jį balsavo 78 seimūnai, 7 prieš, 5 susilaikė. Seimas atmetė (33 prieš, 7 už, 33 susilaikė) ir pasiūlymą sulaikyti žemės pardavimą, kol nebaigtas žemės nuosavybės atstatymas po Tarybinės okupacijos. Įstatymo projektas nepradėti žemės pardavinėjimo užsienie­čiams iki referendumo nė nesvarstytas — neįtrauktas į dienotvarkę. Seimas atmetė ir sąlygą užsienio pirkėjui mokėti lietuvių kalbą, būti kuo nors susijusiam su Lietuva ir vietos bendruomene, nebūti Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės priešu. Kadastrinių matavimų ir turto vertinimo korporacijos „Matininkai“ prezidentas Kęstutis Kristinaitis:

Paradoksali situacija. Šiemet nuo sausio 1-osios įsigaliojo įstatymas, kuris supančiojo savininkus, norinčius parduoti žemės ūkio paskirties žemę. O šiandien įstatymas suvaržė ir žemės norinčius įsigyti pirkėjus. Nesimato tik užtvarų nuo „blogiukų“ užsieniečių — visi tie „saugikliai“ skirti būtent Lietuvos piliečiams.

Valstybės Registrų centro 2014 m. sausio duomenimis Lietuvoje užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys valdė 874 hektarus įvairios paskirties žemės, iš jų žemės ūkio paskirties tik 323 hektarus, kurie yra išdalinti į 75 sklypus.

24 4 / 2014

2014-04-24 LNK TV 18:30 Žinių laidos vedėja Lina Kairytė kalbina kadastrinių matavimų ir turto vertinimo korporacijos „Matininkai“ prezidentą Kęstutį Kristinaitį apie šiandien Seime priimtą tarptautinės prekybos Lietuvos žeme suvaržymo „saugiklių“ įstatymą (9-14 min.).

2014-04-24 LNK TV 18:30 Žinių laidos vedėja Lina Kairytė kalbina kadastrinių matavimų ir turto vertinimo korporacijos „Matininkai“ prezidentą Kęstutį Kristinaitį apie šiandien Seime priimtą tarptautinės prekybos Lietuvos žeme suvaržymo „saugiklių“ įstatymą (9-14 min.).

02 4 / 2014

2014-04-02,07 Lrytas.lt Marius Jokūbaitis perspėja, kad mūsų euroderybininkai įsipareigojo parduoti Lietuvos žemę ne tik Europos sąjungos „eurozonos“, ne tik „euroatlantinės“ NATO, bet dar ir EBPO — Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių veikėjams. EBPO yra plati ir vis plečiama po visą pasaulį: joje yra net Australija, N. Zelandija, Japonija, Korėja, Meksika, Turkija, Izraelis, netrukus turėtų įstoti ir Rusija. Kadastrinių matavimų, turto vertinimo ir žemės mokesčių ekspertas Kęstutis Kristinaitis:

Net ir Čilės piliečiai iki šiol galėjo pirkti žemę, įkurdami įmonę. Tik niekas nepirko. Nebus jokių pokyčių ir po gegužės 1-osios.

Pasak Kristinaičio, teoriškai ir teisiškai EBPO šalių piliečiai gaus teisę įsigyti žemės Lietuvoje, bet praktiškai jiems tai neapsimokės.